Közösségfejlesztési feladataink

A közösségfejlesztés során nemcsak az edzőknek van feladatuk, hanem az egyesület környezetében tevékenykedő személyeknek is, hiszen megjelenésük-kel viselkedésükkel, beszédstílusukkal, társas kapcsolataikkal példaként állnak a gyermekek előtt.
Törekedjünk arra, hogy mivel minden sportolónk gyermek:

 • ismerje meg a társas együttélés azon alapvető szabályait, amelyek a közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek;
 • ismerje meg a magyar kosárlabdázás örökségének jellemző sajátosságait, nagy múltú értékeit;
 • legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások; a másság iránt;
 • váljon érzékennyé a társai iránt;
 • kapcsolódjon be közvetlen környezete értékeinek megőrzésébe, gyarapításába;
 • életmódjában a felelősség, szorgalom, alázat a választott sport iránt váljon meghatározóvá;
 • szerezzen személyes tapasztalatokat az együttműködés, a konfliktusok közös kezelése és megoldása terén;
 • az önálló, felnőtt életében legyen képes életmódjára vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani;
 • ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és ezek elkerülésének módjait;
 • kapjon kellő mélységű támogatást a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzéséhez;
 • legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére;
 • tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést;
 • beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, ifjak egészségi állapotát javítják;
 • fejlessze az embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást
   

Kiemelt tevékenységünknek tekintjük a szabadidő hasznos eltöltésének segítését. Rendszeresen látogatjuk az a Magyar Kosárlabda Válogatott mérkőzéseit, illetve a környéken játszódó bajnoki és nemzetközi meccseket is örömmel nézzük együtt.
Nyaranként táborokat, felkészítő edzőtáborokat tartunk, melynek élményei egész évben kihatnak, ezzel elősegítve a pozitív közösségi szellemet.