Edzői filozófiánk

 • Állandó koncentráció és versenyszellem kifejlesztése, illetve megtartása a csapatban. A motiváció a játékosok önbizalmának fokától és a rájuk osztott feladat minőségétől függ. A folyamatos ismétlés fejleszti a magabiztosságot a játékosban. Minden játékos kapjon valamiféle feladatot, még ha néha a feladat nem is olyan fontos. A játékosok számára néha nem kielégítő a kiosztott feladat, kompenzálni kell valamivel. Néha az edző többet képzel a játékos teljesítőképességéről, mint amit az valóban képes kihozni magából. Ez büntetés lehet a játékos számára.
 • Közös szabályok és alapelvek elfogadása, együttműködés. Mindenki ismeri a közösségi szabályokat és a szerint él. A megfelelő összhanghoz kölcsönös tisztelet szükséges. Mérkőzés: a jó összhang nem más, mint a játék menetének megfelelően időzített együttműködés.
 • Adni és tanulni.
 • A múltban szerzett tapasztalatok segítenek az elemzésben, majd az elvégzendő feladatok kijelölésében.
 • Az állandó fejlődésre (egyéniség, személyiség, kosárlabda) való késztetés.
 • „Jó szellemiségű” társaság kell az eredményes fejlődéshez.
 • Az edzőnek egy általa szilárdnak tartott stratégiával kell rendelkeznie, melynek tengelye köré szervezi a munkát.
 • Az edző legyen tájékozott országon belül a sportág eredményeivel, kihívásaival, ezeknek megfelelően motiválja sportolóit.
 • Legyen felkészült a kosárlabda szabályait érintő változásokról.
 • Szemlélete legyen multikulturális, tanítsa meg játékosainak, hogy az integráció közösségekbe akár külföldön is kulcs az eredményes sportpályafutáshoz.
 • Az edző pozitív ösztönzéssel tanítsa a sportolót a munka maximális és pontos elvégzésére, fegyelemre. Az edző a sportolót soha semmilyen körülmények között ne alázza meg.
 • Az edző mindig elfogulatlanul, indulatoktól mentesen értékelje játékosát.
 • Az edző és sportolójának szülei közötti kapcsolat megfelelő kialakítása. Az edző ismerje meg sportolója szociális helyzetét, használja a pedagógiai, pszichológiai ismereteit a sportoló problémáinak megértése és megoldása érdekében.
 • Az edző a sportoló értékelését kezelje bizalmasan, a szülőkkel a pedagógiai célok elérése érdekében fontos tényszerű szakmai értékelést közölje.
 • Sportolójáról, sportszervezetéről mindig megfelelően nyilatkozzon, felelős a médiaszereplésért.