Rólunk

 

A Soproni Sportiskola alapításakor olyan emberek fogtak össze, akiknek az életében nagyon fontos szerepet játszott a kosárlabda. Mindnyájunkat ugyanaz a cél vezérelt: a sport révén olyan élményeket szerezni az utánpótlás korú gyerekeknek, mint amilyeneket magunk is évekkel ezelőtt megélhettünk. A kosárlabda bennünket mindenre megtanított. Megtanított arra, hogy mit jelent egy csapatban játszani, hogy egyedül nem lehet komoly eredményt elérni, hogy egymásért küzdve lehetünk csak sikeresek. A kosárlabda révén életre szóló barátságokat kötöttünk, amelyek az iskolapadból kinőve is végig kísérik életünket.
Mi, a Sportiskola alapító tagjai nem véletlenül választottuk ezt a nevet az utánpótlás egyesületnek. Szerintünk a sport ugyanúgy, mint az iskola, neveli és tanítja a gyerekeket. A Sportiskolában dolgozó valamennyi szakember komolyan gondolja, hogy mi nem kosarasokat nevelünk, hanem embereket, akik éppen kosárlabdáznak. Ha ezt a célt megvalósítjuk, akkor már nem volt hiába, hogy megalakítottuk a Sportiskolát.

Alapító tagok
Bokor Ákos | Bokor Zsolt | Csiszár Szabolcs | Gábor Csaba | Horváth József | Meszlényi Róbert | Sterbenz Tamás | Sterbenz László | dr. Szekeres Csaba | Szováti Szabolcs

A Soproni Sportiskola pedagógiai alapelvei és céljai

 • a gyermekek egész személyiségének, képességeinek fejlesztése álljon a középpontban;
 • minden gyermek kapja meg a lehetőséget ahhoz, hogy megtalálja azt, amiben tehetséges;
 • a gyermekeket fel kell készíteni a változásokra, az új kihívások felismerésére;
 • példamutató életvitel;
 • tolerancia, türelem, egymás tisztelete, megbecsülése;
 • becsületesség, igazságosság, őszinteség, bizalom, erkölcsi tisztaság;
 • önfegyelem, önismeret, alkalmazkodóképesség, empátia;
 • szakszerűség, pontosság, igényesség és kitartás a munkában;
 • a tudás, a munka, az értékteremtés megbecsülése;
 • az egészséges életvitel igénye;
 • esélyegyenlőség a tanítás-tanulás folyamatában mindenki számára.

Pedagógiai nevelő-oktató munkánk során az előbbiekben felsorolt értékek közvetítését alapfeladatunknak tekintjük.