Jól zár a rendszer, de mindenki legyen körültekintő!

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége is kiadta tájékoztatását a koronavírus okozta helyzet kezelésére, ugyanakkor a sportiskola vezetése már korábban meghatározta saját szabályrendszerét. Dr. Szekeres Csaba elnök szerint a rendszer jól zár, de legyen mindenki körültekintő.

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én tartott ülésén a SARS-CoV-2 vírus terjedésének megfékezése érdekében úgy határozott, hogy további értesítésig Magyarország területén a sportesemények kizárólag nézők részvétele nélkül szervezhetőek meg – áll a szövetség tájékoztatójában, ami leszögezi, kizárólag az alábbi személyek lehetnek jelen a mérkőzéseken: 

A hazai és a vendégcsapat részéről a mérkőzés csapatnévsoraiban meghatározott legfeljebb 21- 21 fő, mindkét csapat részéről további maximum 4-4 csapatkísérő, a játékvezetők, a mérkőzés ellenőr, a VB elnök és helyettesei. Rajtuk kívül az asztalszemélyzet érvényes MKOSZ működési engedéllyel rendelkező tagjai: jegyző, időmérő, jegyző segítője, 24 mp-es óra kezelője. Ott lehet az MKOSZ ellenőr, a biztonsági ellenőr, a külső ellenőr vagy játékvezető instruktor (legfeljebb ketten), ha az MKOSZ hivatalosan delegál ilyen megbízással szakembereket. Továbbá részt vehet a sporteseményen a hazai csapat részéről legfeljebb három, érvényes MKOSZ működési engedéllyel rendelkező statisztikus, a csapatok részéről képrögzítést végző 1-1 fő, a hazai csapat által biztosított orvos és a mérkőzés lebonyolításához szükséges kiszolgáló személyzet, de legfeljebb öten! A rendezők és a biztonsági szolgálat tagjai csak akkor lehetnek ott, ha megfelelnek az MKOSZ Biztonsági Szabályzatában előírtaknak. A média képviselői maximum
hatan léphetnek be az eseményre (ha a vendégcsapat igényli, akkor legfeljebb kettőt ebből ők nevezhetnek meg). TV közvetítés esetén maximum tíz média munkatárs vehet részt a mérkőzésen. 

Más a helyzet az U14 és annál fiatalabb korosztályú csapatoknál, kisebb gyermekekről lévén szó, a szövetség esetükben megengedi, hogy mérkőzéseken részt vegyenek szülők, de gyermekenként csak egy felnőtt!  

A szervezőnek annyi rendezőt kell a mérkőzés lebonyolításához biztosítania, amennyi elégséges a nézők belépésének megakadályozásához. 

Mind a szövetség, mind a sportiskola vezetése nyomatékosan kéri, hogy ne küldjék el még edzésre sem a gyereket, fiatal játékost, ha köhög, lázas vagy akár csak hőemelkedése van.
Ne tegyék akkor sem, ha egészen biztosak benne, hogy nem koronavírus fertőzte meg.
– Ebben a rendkívüli helyzetben mindenki legyen óvatos és körültekintő, gondoljon arra, hogy közösségben dolgozunk, egymásra is figyelnünk kell és egymásért is felelősséggel tartozunk! – hangsúlyozza dr. Szekeres Csaba, a sportiskola elnöke. Véleménye szerint a rendszer jól zár és az akadémia vezetése is megtesz minden óvintézkedést.
– Köszönjük a szülőknek, ha velünk együtt gondolkodnak és cselekednek annak érdekében, hogy a sportiskolások egészségesen és nagyobb lemondások nélkül átvészeljék ezt a rendkívüli időszakot. Mi mindent megteszünk a biztonság érdekében, de a szülők vannak olyan információk birtokában, mint hogy merre járt, kikkel találkozott gyermekük. Jó volna, ha lenne köztünk egy folyamatos kommunikáció ezen a téren is – mondta az elnök. Szekeres Csaba kiemelte: a megelőzés közös érdek, ezt nem lehet eltúlozni. Ugyanakkor meg kell látni a helyzetben lévő új
lehetőségeket is.

– Segítsük közösen a gyerekeket abban, hogy ezekben a rendkívüli napokban felismerjék és elsajátítsák az olyan pozitív viselkedésmintákat, mint a fegyelem, a kölcsönös felelősségvállalás, a segítségnyújtás, a szabálykövetés, az egymásra utaltság, a mértéktartás vagy akár a lemondás. Ha így teszünk, a rendkívüli helyzet elmúltával megerősödve térhetünk vissza megszokott hétköznapjainkba – zárta az elnök.