Együttműködés: PVSK – SSI KA – Darazsak KA

A folyamatos egyeztetéseknek, tárgyalásoknak köszönhetően együttműködés jött létre a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia és a Soproni Sportiskola Kosárlabda Akadémia, valamint a Soproni Darazsak Akadémia között.

A PVSK-nál 2012/13-as szezonban bevezetett edzői teljesítményértékelést két soproni sportegyesület is átvette. 2018 augusztusában a Sportiskola, míg decemberben a Darazsak sportvezetői és edzői hallgattak meg egy előadást Bernáth Miklóstól, a rendszer kidolgozójától és elindítójától. A szükséges dokumentumok, mérési rendszerek és tapasztalatok átadása után, a Sportiskolában Horváth József szakedző vezetésével el is indult a rendszer, s már túl vannak az első edzéslátogatásokon is. Czukorné Hollós Anna elnök irányításával a Darazsak pedig 2019 augusztusától tervezik a teljesítményértékelést.

Az edzői teljesítmény vizsgálatának legáltalánosabb célja az, hogy a sportegyesület programjában megfogalmazott egyesületi szintű célokat és a sportegyesületben dolgozó egyes edzők munkateljesítményét vizsgálva hozzájáruljon a sportegyesületi munka színvonalának emeléséhez. E cél elérése egyrészt közvetlenül az egyes edzők szakmai–oktató–nevelő munkájának minőségét javító, másrészt pedig a sportegyesületi munka szervezésével–irányításával összefüggő (vegyesen egyéni és egyesületi szintű) célokon keresztül valósulhat meg, azaz mindkét cél alapvetően fejlesztő és nem minősítő jellegű.

Öt területet vizsgál, illetve figyel a rendszer:

  1. A minőségbiztosításban résztvevő értékelő team legalább 4 edzésén meglátogatja az edző kollégát, ahol egy értékelő lap segítségével összegzik a látottakat. A látogatást egy értékelő beszélgetés is követi.
  2. Önértékelő lap segítségével a szezon végén az edző önmaga teljesítményét értékeli.
  3. Véleménykérő lap segítségével véleményt mond az egyesületi, szakosztálybeli munkáról.
  4. A szülők (felsőbb korosztályokban maguk a játékosok) egy kérdőív segítségével értékelik az edző munkáját, illetve kifejthetik véleményüket az egyesületről, sportágukról.
  5. Az egyesület technikai vezetője egy adminisztrációs űrlapon értékeli az edző évközi adminisztratív, nem közvetlenül az edzéstartásokról szóló munkáját.

Az értékelt edző a szezon zárása után egy, a fentieket összegző, szöveges értékelést kap egész éves munkájáról.

Miután két éve a Debreceni Sportiskola is használja a rendszert, így – a PVSK-val együtt –négyre nőtt azoknak az egyesületeknek a száma, amelyek értékelik és segítik edzőik munkáját e szakmai, pedagógia, pszichológiai és adminisztratív szempontokat figyelő és összegző rendszer segítségével.

Bernáth Miklós

20180829_PVSK_megallapodas