adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató és kitöltendő űrlapok

Játékosok

Amennyiben a személyes adatok kezelésének hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte (GDPR 8. cikk (1) bekezdés).
A gyerekekről rendezvények során készített fényképek készítésével és nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos elvárásokról a magyar hatóság külön közleményt adott ki, mely szerint a gyermekekről készült felvételek személyes adatnak minősülnek, ezért kezelésükhöz szükséges az adatalany, illetve törvényes képviselőjének felhatalmazása

  • 14 év alatti gyermek esetében a szülő,
  • 14-16 év között a szülő és a gyermek közösen,
  • 16 év fölött pedig már kizárólag a gyermek jogosult a hozzájárulás megadására.

Letölthető nyilatkozatok:

Alkalmazottak

Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), az adatkezelőnek igazolnia kell, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.
Az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amelyből egyértelműen kiderül, hogy az milyen ügyre (ügyekre) vonatkozik.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az érintettől csak olyan adatok kérhetők be, amelyek feltétlenül szükségesek az adott ügy(ek) esetében.
A törlési igényt e-mailben a szekeres.csaba@sopronisportiskola.hu címre kell eljuttatni.
A személyes adatok tárolásának időtartama: az irattározással kapcsolatosan meghatározott őrzési időknek megfelelően történik. Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelés megszűnik.

Letölthető nyilatkozat: